6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren sadece tahliye ( kaçış ) amaçlı planlardır. Kaçış planında ( Tahliye planı ) ; kaçış yolları, acil çıkış kapıları, kaçış merdivenleri ve toplanma yerlerini belirten kaçış planları ( tahliye planları ) kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. Özellikle acil çıkış kapıları veya oda kapıları üzerine asılmasını öneririz. Bu hizmet işyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek acil durumlardaki tahliye ( kaçış ) yerlerini kolayca bulmayı sağlar.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur.

Ruhsatlandırma birimleri, sigorta şirketleri, denetleme firmaları, müşteriler bu projeleri talep ederler. Aynı zamanda iş müfettişleri denetimlerinde, müşteri denetimlerinde, sosyal sorumluluk denetimlerinde, sedex denetimlerinde, kalite denetimlerinde, Ohsas 18001 veya ISO 45001 denetimlerinde, tedarikçi denetimlerinde ve acil durumlarda müdahale birimleri (İtfaiye, Afad vs.) tarafından talep edilir.

İlgili yönetmeliklere göre; müşteri refakatçisi tarafından gösterilen kaçış, toplanma alanları vs. belirtilerek kaçış planları ( tahliye planları ) çizilir.

Kaçış planlarınız ( tahliye planları ) 2 boyutlu veya 3 boyutlu görsel olacak şekilde çizilir. Teklif öncesi bildiriniz.

Tahliye planlarınız aşağıdaki aşamalar izlenerek çizilir. Taslak çizimleriniz ( karakalem çalışması) yangın eğitmenlerimiz ve grafikler tarafından çizilmektedir. Dijital çizimlerimiz grafiklerimiz tarafından çizilmektedir.

  1. Taslak çizimin karakalem olarak çizilmesi,
  2. Taslak çizimlerin dijital ortamda çizilmesi (Grafik programında çizmekteyiz)
  3. Dijital çizimlerin tarafımızdan kontrol edilmesi
  4. Dijital çizimlerin tarafınızdan kontrol edilmesi ve onaylanması
  5. Çıktıların alınması ve müşteriye teslim edilmesi

Tahliye Planı çizim sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

  1. Katlar küçük ise her bir kat bir çizim ( Ortalama 1000m2 kadar )
  2. Alan büyük ise ortalama her 1000m2 bir çizim
  3. Basit çizimlerde çizim sayısı karşılıklı görüşme ve tespitlerle belirlenir.

Tahliye Planları asılacak yere göre yön verilerek çizilir.  Bulunduğunuz yer tahliye planında belirtilir. Örneğin; bulunduğunuz yerin sol tarafında alan ile çizimin sol tarafında alan aynı yeri gösterir. Bu şekilde tahliye planlarından kolayca acil durum ekipman yerleri ve kaçış güzergahları anlaşılır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *