4857 sayılı iş kanunu kapsamında çıkarılan “İşçi sağlığı ve iş güvenliği” tüzüğünün; 207, 208, 209, 223, 227 ve 244 maddeleri makinelerin periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Bu doğrultuda Atak Yangın olarak firmalarımıza iş güvenliğinin gerektirdiği tüm alanlarda hizmet sunmak, işgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak adına ortak sağlık güvenlik birimi firmasından fazlası olmayı hedeflemiş bulunmaktayız. 

Firmalarınıza iş güvenliğinin gerektirdiği tüm alanlarda hizmet sunmak, işgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak adına ortak sağlık güvenlik birimi hizmetlerini sunuyoruz.

Ortam Gözetimi

İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, tüm çalışmaların, iş sağlığı ve mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, iç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Risk Analizi

İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

Acil Durum Planları

İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *