Mühendislik Hesaplamalar;

Mevcut yangın korunum sistemlerine ya da yeni projelendirilecek her türlü yangın korunum sistemlerine, ilgili uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde onaylı bilgisayar yazılımları ile mühendislik hesaplamalarının hazırlanması.

Sulu Söndürme Sistemleri Hesaplamalarında;

 • Yangın pompa ve su deposu kapasitesinin belirlenmesi,
 • Islak, kuru, baskın ve köpüklü yangın söndürme sistemlerinin boru çaplarının belirlenmesi,
 • Sistemde kullanılacak uygun ekipman ve cihazların seçilmesi,
 • Detaylı hesap rapor dökümü çıkarılması.

Gazlı Söndürme Sistemleri Hesaplamalarında;

 • Mahal için gerekli gaz miktarı belirlenmesi,
 • Boru çapı ve ekipmanların belirlenmesi,
 • Basınç Tahliye damperlerini belirlenmesi,
 • Detaylı hesap raporu dökümü çıkarılması.

Projelendirme;

Tesisin yapısı ve mimari projeleri incelenerek; tesise en uygun ya da talep edilen uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde aktif-pasif yangın söndürme sistemlerinin dizayn aşamasından as-built aşamasına kadar proje ve dökümantasyonun hazırlanması.

Aktif Yangın Korunum Sistemlerinde;

 • Islak Borulu Sprinkler Sistemi
 • Kuru Borulu Sprinkler Sistemi
 • Ön Tepkimeli (Kilitlemesiz, Tek Kilitlemeli, Çift Kilitlemeli)
 • Baskın Sprinkler Sistemi 
 • Köpük/Su Karışımlı Islak Borulu Sprinkler Sistemi
 • Köpük/Su Karışımlı Baskın Sprinkler Sistemi
 • Düşük Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemi
 • Yüksek Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemi
 • Gazlı Söndürme Sistemleri

 – FM200 (HFC227ea)

 – NOVEC (FK-5-1-12)

 – CO2

– ARGON (IG01)

– ARGONITE (IG55)

Pasif Yangın Korunum Sistemlerinde;

 • Mimari ve Yapısal Yangın Durdurucu ve Önleyici Sistemler
 • Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
 • Yangın Kaçış Yolları ve Acil Çıkış Sistemleri
 • Duman Tahliye Sistemleri

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *