Tesislerde yangın güvenliği bilgisini vermek,

Yangını yaratan riskleri tanımlamak,

Yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek,

Yangın söndürme cihazlarının kullanımı,

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik,

Yangın söndürme metodları,

Hangi tip yangınlarda hangi cihazların etkili olabileceği,

Yangın anındaki ve lokasyondaki tehlike oluşturabilecek unsurlar,

Acil durum planlaması gibi birçok konu hakkında firma çalışanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *