Yüksekliği belirli bir seviyenin üstünde olan yapılar için yangın merdiveni yasal bir zorunluluktur. Yangın merdiveni can kaybının önlenmesi adına oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Yapıların ana girişlerinde veya koridor bölümlerinde yangının etkili bir biçimde meydana gelmesi özellikle yüksek katlı yapılarda balkon veya pencerelerden kurtulmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple yangın merdiveni hayati bir öneme sahip olmaktadır. Yeni imar kanunuyla beraber, sıfır yapılarda arttırılan denetimler ile birlikte yangın merdiveni, yangın çıkışı ve yangın kapısı kriterleri yoğun bir incelemeye tabi tutulur. Yapıların iç kısımlarında bulunan betonarme merdivenlerin dışında, yapıların dışında bulunan ve demir kullanılarak üretilen yangın merdivenleri yangında can kayıpları yaşanmasının önüne geçmektedir. Yangın merdiveni sayesinde yangın esnasında insanların güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi sağlanır. Yapılan araştırmalar, yangın başlangıcından itibaren geçen 3 dakikalık süre içinde olay yerinin dumanla dolduğu belirlenmiştir. Yine sadece 6 dakikalık kısa bir sürede ortamın alevlerle kaplandığı tespit edilmiştir. Bu denli hızlı gerçekleşen yangın olumsuzluklarıyla yapıların içindeki merdivenler kullanılamaz bir hal alır. Böylelikle yapılardan çıkış imkânsız olur. En iyi alternatif kaçış yolu ise yangın merdivenleri sayesinde oluşur. Can kaybının en aza indirilmesi ya da tamamen engellenebilmesinde yangın merdivenlerinin rolü çok büyüktür.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Yapıların yangınlardan korunması hakkında yönetmelik gereği 2 tip yangın merdiveninin yapılmasına izin verilmektedir.

 • Z tipi yangın merdiveni
 • Dairesel yangın merdiveni

Çeşitleriyle yangın merdivenleri belirlenen yönetmeliklere tam uyum sağlamalıdır. Yangın merdiveni projelendirme hizmetlerimizi uzman kadromuz ve verimli çalışmalarımızla sizlere sunuyoruz. Bir yapıda yangın merdiveni seçeneğine karar verilebilmesi için;

 • Yapının kullanım amacı
 • Yapının yaşı
 • Katlardaki kişilerin sayısı
 • Yapının yüksekliği
 • Yangın merdiveninin yapılacağı yerin fiziki durumu gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.

Tüm aşamaların doğru bir biçimde tamamlanması ile kontrolleri gerçekleştirecek olan itfaiyeden olumlu rapor alınması sağlanır.

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z tipi yangın merdiveni ismini yapılış şeklinden alır. Z tipi yangın merdivenleri özellikleri;

 • Bu merdivenler sahanlıklı ve düz kollu şekildedir.
 • Bu yangın merdiveninin yapım aşamasında tüm basamaklar standart ölçülerde ve tamamı birbirleriyle aynı şekilde yapılır.
 • Sahanlıklar basamak uzunluklarına her iki taraftan eşit ölçüde uzaklıkta yer alır.
 • 300 santimetre yükseklikte 5-6 basamak aralıklarla sahanlık kullanılır.
 • Yönetmeliğin isteklerine uyumlu merdivenlerdir.
 • Yeni yapılarda basamak ölçüleri 100×25 santimetredir.
 • Sahanlık ölçüleri 100×200 santimetredir.
 • Mevcut yapılardan sahanlık ölçüsü 70 santimetreye kadar düşebilir.
 • Merdivenlerin 1,8 metre çapında, yangına dayanıklı olmayan açık pencere, cam veya havalandırma kanalı bulunamaz.
 • Kaçış yolu boyunca yangına dayanıklılık sağlanmalıdır.
 • Merdivenlerin yere indiği noktalar mutlaka sokağa çıkışı olan yerler olmalıdır.

Meydana gelebilecek yangınlarla mücadele etmek için söndürme ve uyarı sistemleri ile birlikte tahliye adına oldukça gerekli olan yangınmerdiveni sayesinde hayatlar kurtulmaktadır. Çeşitli yangın araştırmalarına göre, birçok can kaybının yangın merdiveni eksikliği nedeniyle meydana geldiği görülür. Yasa ve yönetmeliklere göre düzenlenen yangınla mücadele adımlarının tamamına hassasiyetle yaklaşılarak projelendirilmesi gerekir. Yangın adına tüm projelendirme işlemlerinizi can ve mal kaybınızın ortadan kalkması adına uyguluyoruz.

Dairesel Yangın Merdiveni

Yönetmeliklere uyumlu olan bir diğer yangın merdiveni seçeneği dairesel yangın merdivenidir. Dairesel yangın merdivenleri özellikleri;

 • Merdivenleri kullanacak kişilerin sayısının 100 ile sınırlı tutulduğu merdiven tipidir.
 • Ara katlar ve tüm katlardan ya da balkonlardan zorunlu kaçışlara olanak sağlar.
 • Mevcut yapılar için mutlaka yanmaz malzemeden yapılması gerekir.
 • En az 70 santimetre genişliğe sahip olması gerekir.
 • Bir katta merdiveni 60 kişiden fazla kişinin kullanma ihtimali varsa genişlik en az 80 santimetre olmalıdır.
 • Konutlarda 51,5 metreden yüksek olamaz.
 • Diğer yapılarda 30,5 metreyi geçemez.
 • Basamakların genişliği 25 santimetreden az olamaz.
 • Basamakların yüksekliği 175 milimetreyi geçemez.
 • Merdivenlerin korozyona karşı korunması, yeterli taşıma kapasitesi ve dayanıklılığa sahip olması gerekir. Kullanılabilir durumda tutulması zorunluluktur.
 • Yataklı sağlık hizmetleri sunan binalarda, ilköğretim okullarında, huzurevlerinde, anaokullarında kullanımına izin verilmemektedir.

Yangın Merdivenleri İçin Yönetmelik

Yangın merdiveni yönetmeliği uyarınca merdivenlerin teknik ve diğer özellikleriyle birlikte konumlandırılması gereken yerler ortaya konmuştur. Yangın merdivenleri yapıların içinden ve dışından yapılabilirken genel olarak dışardan yapılması daha fazla avantaj sağlar. Yönetmelik hükümlerine göre;

 • Kat sayısı 4’ten fazla olmayan oturma amaçlı binalar için yangın merdiveni zorunluluğu yoktur.
 • Yapıların yüksekliğinin 21,5 metre ile 30,5 metre arasında olması durumunda yangın merdiveni düzenlemesi yapılması gerekir.
 • Yüksekliği 30,5 metre ile 51,5 metre arasındaki yapılar için 2 adet kaçış merdiveni yapılması zorunlu haldedir.
 • Daha yüksek yapılarda en az 2 olmak kaydıyla daha fazla merdiven bulunabilir.

Yangın Merdiveni Çıkış Kapıları

İşyeri, konut, okul, hastane, fabrika ve benzeri birçok ortamda yangın merdiveni kapısı kesinlikle olmalıdır. Yangın merdiveni kapıları yönetmeliklere göre projelendirilirken oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Bu kapıların kullanımı ve uygulamasında bazı dikkat edilmesi gereken durumlar şunlardır;

 • Kapıların güvenli bir alana çıkışı sağlanmalıdır.
 • Kapılar kesinlikle kilitli veya bir yere bağlı olmamalıdır.
 • Kapıların etrafında, çıkışları zorlaştıracak engeller bulunmamalıdır.
 • Yangın anında acil çıkış yapabilmek için çabucak ve kolay bir şekilde açılır olması sağlanmalıdır.

Yangın Merdiveni İmalatı ve Fiyatları

Yangın merdivenleri imalatında dayanıklı ve yanmaz malzemeleri kullanmak gerekmektedir. Yangın merdiveni imalatı önemi sağlayacağı koruyucu etkiler ve tahliyelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi adına sunduğu avantajlarla daha yukarılara çıkmaktadır. Meydana gelen yangın felaketlerinin çok üzücü olmasının yanında, alınacak tedbirlerin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serilmektedir. Tam anlamıyla olması gerektiği gibi üretilen yangınla mücadele seçenekleri kayıpları en aza indirebilmektedir. Yangın merdivenlerinin imalatı proje aşamasından uygulama aşamasına kadar özenle gerçekleştirilmelidir. Merdivenler tahliyeyi sağlayacağı gibi aynı zamanda yangına müdahale ekiplerinin de işini kolaylaştırıp hızlandırır. Yangın merdiveni fiyat belirleme aşamasında firmalara göre değişimler olabilir. Tercih edilecek malzemelerin kalitesi genel olarak birbirine yakın olacağından benzerlikler gösterebilir. Yangın merdiveni fiyatları hazırladığımız uygun ve kaliteli projeler sayesinde ulaşılabilir seviyelerde olmaktadır. İnsan sağlığının en ön sırada yer aldığı uygulamalarda fiyatların çok uçuk biçimde olmaması tedbirlerin daha çabuk uygulanmasını sağlayabilir. Alınacak önlemler sayesinde kendinizi güvende hissedeceksiniz. Aynı zamanda maddi açıdan da korunabileceksiniz.

Yangın Merdivenlerinin Kontrolleri

Yangın merdivenleri, projelendirme aşaması ile birlikte başlayan ve tüm bölümlerde uygulanması gereken yoğun bir kontrol süreci altında olmalıdır. Özel kanun ve yönetmelikle koruma altına kurallara tam olarak uyum sağlamak hem maddi hem de manevi açıdan kazanımları arttırır. Tüm aşamalar tamamlandığında ilgili kurumlar aracılığıyla denetimler yapılır. Yangın merdivenleri;

 • Yapıların bir parçası şeklinde olduğundan doğru şekilde monte edilmeli ve bozuk şekillerde olmamalıdır.
 • Yapıların genel görünümüne uyum sağlamalı ve güven vermelidir.
 • İmal edildikleri malzemelerin bütün iklim koşullarında deforme olmaması ve yapısını koruması gereklidir.
 • Yapılacağı malzemelerin doğru tercih edilerek rüzgar, sıcak, don olayı, kar, fırtına ve yağmur gibi şartlardan etkilenmemesi gerekir.
 • Yangın merdivenleri yangın ile birlikte sel ve deprem gibi diğer doğal afetlerdede kullanılabilir olması nedeniyle titizlikle korunmalıdır.
 • Yangın mahalinden kaçışın sağlanması adına en önemli noktadır.

Tüm yangınla mücadele projelendirme ihtiyaçlarınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *