Yangın tedbirleri için yapılacak projeler oldukça kıymetlidir. Tüm detaylar incelenerek geliştirilecek projeler ve öneriler sayesinde tehlike ihtimalleri en aza indirilmekte ve olumsuz durumlara anında müdahale edilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde can ve mal güvenliğinizi en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Yangın tesisatı projesi ile yangınlara en çabuk şekilde müdahale söz konusudur. Yanıcı özellikleri bulunan gaz, sıvı ve katı maddelerin kontrolsüz bir biçimde alevlenmesi yangınlara sebep olur. Yangın olayıyla hangi şartlarda ve zamanlarda karşı kaşıya kalınacağı kestirilemez. Bu yüzden tüm aşamalarda sıkı tedbirler almak fazlasıyla gereklidir. Her felakette olduğu gibi can ve mal kayıplarının azaltılması veya yok edilmesi için yangına sebebiyet verebilecek faktörleri bertaraf etmek ve yangına anında müdahale edebilmek adına önlemleri almak doğabilecek felaketlerin önüne geçecektir. Yangınlardan sonra yapılan inceleme süreçlerinde, yangın güvenlik tedbirleri ne kadar yetersiz ve yavaşsa, ortaya çıkan zararların boyutunun da o denli yüksek olduğu görülür.

Yangın Tesisatı Projeleri

Yangın projesi aracılığıyla gerekli tedbirleri almak ve sürekli hale getirmek, yangınların sebebiyet vereceği zararlardan daha ekonomik olmaktadır. Bir yapının yanmaz biçimde inşa edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden yapılacak en mantıklı iş yapıları güvenli hale dönüştürmektir. Yangın tehlikelerini mümkün olduğunca en aza indirmek ve hızlıca müdahale etmek için yapıların tasarım sürecinde bir dizi tedbir alınmalıdır. Alınacak tedbirler inşaat aşamasında uygulanmalıdır. Tedbirlerin aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır. Genel olarak yangınlar ısıtma sistemleri, mutfaklar ve aydınlatma sistemlerinde ortaya çıkar. Yangın çıkmasının sebepleri;

 • Standartlara uymayan cihazlar kullanılması,
 • Bakım işlemlerinin yetersiz yapılması,
 • Yangın projelerinin doğru şekilde yapılmaması,
 • Kullanıcı hataları şeklinde sıralanabilir.

Çoğu yangının sebebi tedbirsizlik ve dikkatsizliktir. Yangınlara ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar çabuk söndürülür. Geç fark edilen yangınlar zararları ciddi şekilde arttırır. Otomatik algılama sistemleri anında uyarı verdiği için birçok sorunun önüne geçer. Yangın tesisatı;

 • Olay yerine itfaiye ulaşana kadar geçen sürede müdahale etmek
 • Küçük yangınları hemen söndürmek
 • İtfaiye olay yerine geldiğinde yardımcı olacak imkanları sağlamak gibi görevleri yerine getirir.

Özellikle karmaşık yapılar önleyici ve koruyucu tedbirlerin projelerinin önem seviyesini arttırmıştır. Yangın tesisatı aracılığıyla söndürme işlemlerinde;

 • Su
 • Kimyasal köpük
 • Mekanik köpük
 • Kuru toz
 • Karbondioksit gazı gibi maddeler kullanılır.

Söndürme işlemi için kullanılan su, ısıyı azaltarak ortamın soğutulmasını sağlar ve yangını söndürür. Toz, köpük ve karbondioksit gazı alevlerin üzerini örterek oksijenle bağlantıyı keser. Hava şartları maddelerin söndürme aşamasında kullanılmasında farklılık oluşmasına neden olabilir. Ortamdaki duruma göre oksijen teması tekrar sağlandığında yangın devam edebilir. Bu konuda da tedbirli olmak gerekir.

Yangın Tahliye Projesi

Yangın tahliye projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasalar gereği, yangın tahliye planları kolayca görülebilir biçimde asılı olmak zorundadır. Bu planlarda işyeri bölümleri ve yangın söndürme ekipmanlarının bulundukları yerler açık şekilde gösterilmelidir. Yapılacak tahliye planı sayesinde meydana gelebilecek yangın, patlama, kimyasal madde yayılımı, doğal afet gibi acil müdahale gerekliliği doğan olaylarda yangın ekipmanlarına çabucak ulaşılması sağlanır. Yapıların yangınlardan korunması yönetmeliğine göre;

 • Yüksek binalar
 • 1000 metrekareden büyük imalathaneler
 • Depo ve atölyeler
 • Otel ve moteller
 • Sağlık ve eğitim binaları gibi yapılarda tahliye projeleri, bina girişlerinde ve itfaiyenin kolaylıkla görebileceği yerlerde bulunmalıdır.

Yangın tahliye projelerinde;

 • Kaçış yolları
 • Yangın merdiveni
 • İtfaiye asansörü
 • Yangın dolapları
 • İtfaiyeler için su verme ağızları
 • Yangın pompaları
 • Jeneratör yerleri mutlaka işaretlenmelidir.

Yangın tahliye planları çeşitli kurumlar tarafından talep edildiği için işinin uzmanı firmalardan destek almak ciddi şekilde avantaj sağlar. Bizler her zaman tüm yangın hattı projesi ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Yangın Alarm Sistemi Projesi

Yangın alarm sistemi projesi olası yangın durumlarında, yangını söndürmeyi değil anında gerekli alarm ve uyarıları vermektedir. Bu sayede yangınlara anında müdahale edebilme şansı olmaktadır. Aynı zamanda ortamların yangın büyümeden tahliye edilebilmesini sağlamaktadır. Çalışma şekli ve işeyişlerine göre 2 çeşit türde yangın alarm sistemi üretilir. Bunlar;

 • Adresli yangın alarmı
 • Konvansiyonel yangın alarmı sistemleridir.

Adresli yangın alarmı sistemleri, büyük ve orta tipte yapılar ya da işletmelerde yangının çıkış noktasını belirler. Özellikle büyük yapılarda yangının hangi noktada başladığının belirlenmesi yangın dedektörleri sayesinde gayet hızlı bir şekilde tespit edilir. Adresli yangın alarm sistemlerinin esas özelliği, kullanılan tüm cihazların ayrı ayrı özel adrese sahip olması ve kontrol paneliyle sürekli bağlantıda olmasıdır. Sistem incelenerek dedektörlerin tamamının anlık durumu görülebilir. Kullanım alanı genişliği ve esnekliği sayesinde daha çok tercih edilen bu sistem çeşitli senaryolar tasarlamaya elverişlidir. Konvansiyonel yangın alarm sistemleri, çok fazla esnek değildir. Nispeten küçük yapılarda tercih edilmektedir. Maliyetleri daha uygun olmakta ve kurulumları da basit yapıdadır. Bu sistem dedektör özelinde değil bölge bazında uyarı vermektedir. Yangın alarm sistemi projeleri, taslaktan farklı olmakta ve çok daha ayrıntılı olmaktadır. Yapıların ana planına uygun ölçülerde çizilir. Projelerde;

 • Kat planları
 • Oda planları
 • Dış cephe çizimleri
 • Tesisat projeleri yer almalıdır.

Bununla birlikte meydana gelebilecek tüm sorunlar yapı sahibi, mimar ve mühendisin ortak çalışmasıyla sonuçlandırılır. Projelendirilen tüm yangın alarm sistemleri tarafımızdan hassasiyetle hazırlanmakta ve en uygulanabilir tedbirleri içermektedir.

Yangın Söndürme Projeleri

Elle müdahale etmenin mümkün olmadığı büyüklüğe sahip yangınların ortaya çıkma risklerine karşı, yangının çabucak tespitini sağlayan, başlamasına müsaade etmeden söndüren ve çevreyi uyaran otomatik sistemler, yangın söndürme projeleri sayesinde ortaya çıkar. Yangın söndürme sistemleri, ortamlara kurulan reseptörler sayesinde uyarılar yapmakta ve hızla müdahale başlamaktadır. Hem basit hem de karmaşık ve büyük yapılar için tercih edilebilir. Bu sistem sayesinde çok sayıda zarara karşı önlem alınabilir. Proje aşamasında;

 • Alanın tanınması adına etüt çalışmaları yapılır.
 • Alanın net kapasitesi ve büyüklüğü tespit edilir.
 • Alanda bulunan ürünler ve yapının fiziksel özellikleri belirlenir.
 • Belirlenen bilgiler ışığında kullanılacak yangın söndürme seçeneği belirlenir.

Yapmış olduğumuz projelendirme işlemlerinde uluslararası ve TSE standartlarını göz önünde bulunduruyoruz. Yangın söndürme sistemleri sulu, gazlı ve köpüklü olmak üzere üçe ayrılabilir.

Yangın Elektrik Tesisatı Projesi

Özellikle elektrik tesisatlarında meydana gelen yangınların fark edilmesi oldukça zordur. Elektrik kabloları, elektrik sigortaları, telefon kabloları yüzünden başlayan yangınları anlamak pek mümkün olamamaktadır. İnce yapıdaki kabloların yanmaya başlaması ancak yangın büyüdüğünde görülebilmektedir. Bu sebeple yangınların daha çok büyüme duruma ve patlamalar meydana gelebilir. Bütün bu kötü durumları yaşamamak adına yangın elektrik tesisatı projesi çok ciddi bir ihtiyaç olmaktadır. Uygulanan sistemler sayesinde tam zamanında ve verimli bir biçimde müdahale edilmesi mümkün olmaktadır. Yangın elektrik tesisatı projesinde;

 • Yapılara kurulan elektrik tesisatında kaçış yolları aydınlatılmalıdır.
 • Yangın alarm ve uyarı sistemlerinin yangın durumlarında binalarda bulunanlara zarar vermemesi, panik yaşatmaması sağlanmalıdır.
 • Ortamların emniyetli bir biçimde boşaltılması sağlanmalıdır.
 • Elektrik tesisatları güvenli bir ortam oluşturacak biçimde tasarlanmalıdır.
 • Tüm yangın sistemlerinin çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

Yangın elektrik tesisatı ve diğer tüm yangın önleyici durumların projelendirilmesi sürecinde baştan sona sizlerin yanında olmaktayız. İletişim kanallarından irtibata geçerek en güvenli ve en kaliteli sistemlerle hemen tanışabilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *